list przewozowy cmr

Przesyłki wysyłane za granicę potrzebują odpowiedniej dokumentacji. Pozwala ona dokładnie zidentyfikować przesyłkę i doręczyć ją pod właściwy adres. Zabezpiecza też prawa jej nadawcy, odbiorcy i firmy transportującej. Reguluje też warunki, na jakich odbywa się przewóz. Międzynarodowy List Przewozowy CMR to podstawowy dowód, że międzynarodowa przesyłka została nadana i odebrana. To dokument niezbędny do wysuwania roszczeń w sytuacji, gdy usługa przewozu, zlecona na przykład firmie kurierskiej, nie zostanie we właściwy sposób zrealizowana. Kiedy dokument CMR jest niezbędny? Co koniecznie trzeba o nim wiedzieć?

CMR – co to takiego i do czego służy?

List przewozowy CMR to dokument potwierdzający zawarcie umowy dotyczącej przewozu ładunku. CMR pochodzi od skrótu francuskojęzycznej nazwy Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route. Odnosi się ona do Konwencji o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów. Konwencja z 1956 roku, którą podpisały niemal wszystkie europejskie kraje, została zaakceptowana także w Polsce, a jedną z jej konsekwencji jest właśnie funkcjonowanie dokumentu CMR. Chociaż postanowienia samej Konwencji nigdzie nie wskazują, że list przewozowy CMR jest dokumentem obowiązkowym, powszechnie przyjęto z wielu praktycznych względów jego stosowanie.

Dokument CMR spełnia bowiem wiele przydatnych funkcji w procesie przewozu lądowego towarów i jego wystawienie umożliwia sprawniejszy jego przebieg. Międzynarodowy List Przewozowy CMR potwierdza zawarcie umowy przewozu. Jednocześnie pozwala na precyzyjną identyfikację ładunku i zawiera istotne dla przewozu informacje o nadawcy, odbiorcy i przewoźniku. Oznajmia także o właściwościach ładunku i szczegółach przewozu. CMR jest również dokumentem, na podstawie którego ładunek jest wydawany odbiorcy.

List przewozowy CMR wykorzystuje się także w przebiegu ewentualnych procedur celnych. Za wystawienie CMR i poprawność danych umieszczonych w tym dokumencie odpowiada nadawca. Jednak każda ze stron umowy ma zazwyczaj możliwość wpływania na treść listu. W praktyce kurierskiej list przewozowy CMR wystawa bardzo często firma przewozowa na podstawie informacji podanych przez nadawcę przesyłki.

cmr

Kiedy potrzebny jest List Przewozowy CMR?

Dokument CMR sporządza się w przypadku, gdy przewóz ładunku w całości lub części opiera się na transporcie drogowym przy wykorzystaniu samochodów, naczep lub przyczep. List przewozowy CMR dotyczy tylko w wyłącznie przewozu międzynarodowego o charakterze zarobkowym. Innymi słowy, darmowe czy wszelkie grzecznościowe formy transportu obywają się bez CMR.

Zastosowanie konwencji CMR nie ma miejsca w przypadku przewozu przesyłek pocztowych, transportu rzeczy przesiedlenia (przeprowadzek międzynarodowych) oraz zwłok. Warto również wiedzieć, że Międzynarodowy List Przewozowy CMR nie jest również stosowany w przypadku kontaktów dotyczących spedycji i umów najmu pojazdu wraz z usługą transportu.

międzynarodowy list przewozowy
Woman holding a brown post box Made gestures with sign language.

Jakie dane powinien zawierać dokument CMR?

CMR sporządza się w kilku, najczęściej trzech, egzemplarzach. List CMR powinien zostać opatrzony podpisami lub stemplami nadawcy i przewoźnika. Dokument wystawia się w języku nadawcy. W żadnym akcie prawnym nie został nakreślony konkretny kształt tego rodzaju listu przewozowego i nie funkcjonuje żaden obligatoryjny dla CRM wzór. Dokładnie jednak zostało sprecyzowane to, jakie dane powinno się w nim umieścić. Prawidłowo sporządzony Dokument CMR zawiera następujące informacje:

  • datę i miejsce wystawienia listu przewozowego;
  • nazwę bądź imię i nazwisko nadawcy oraz jego adres;
  • nazwę bądź imię i nazwisko przewoźnika oraz jego adres;
  • datę i miejsce przyjęcia ładunku do przewozu;
  • nazwę bądź imię i nazwisko odbiorcy oraz jego adres;
  • dane dotyczące rodzaju przewożonego ładunku oraz sposobu jego spakowania;
  • wymiary ładunku, określenie ilości towaru i masy całego ładunku;
  • zestawienie kosztów przewozu;
  • informacje konieczne do sfinalizowania czynności celnych i skarbowych;
  • oświadczenie stron umowy, o tym, że przewóz podlega przepisom CMR.

List przewozowy CMR może zawierać również inne istotne dla przebiegu przewozu informacje, np. zakaz przeładunku, instrukcje dotyczące ubezpieczenia ładunku, deklarowaną wartość towaru itp.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *