O nas

Wspieramy przedsiębiorców. Dzielimy się swoim doświadczeniem.

Dzięki pracy jaką włożyliśmy w rozwój AlleKurier.pl, wyciągnęliśmy z niej wiele cennych lekcji oraz wniosków. Teraz, chcemy przekazać zdobytą wiedzę w ciekawej i pomocnej formie, by Twój biznes również mógł się piąć w górę. Przygotowaliśmy wraz z naszymi specjalistami szereg poradników, w których znajdziesz przydatne informacje oraz wskazówki związane z handlem e-commerce, logistyką, marketingiem, importem towarów i przesyłkami kurierskimi. Zachęcamy do ich sprawdzenia!

Do obszarów naszego stowarzyszenia należą także:

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Działalność wspomagająca eksportowy rozwój gospodarki polskiej
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność charytatywna
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akcje charytatywne

Lubimy pomagać! Zawsze chętnie bierzemy udział w eventach i akcjach, które mają na celu pomóc osobom potrzebującym.

AlleKurier i Siemacha

W styczniu Stowarzyszenie AlleKurier wsparło finansowo działalność nowoczesnego domu dziecka w Odporyszowie. Dzięki przekazanym środkom, zostały zrealizowane liczne warsztaty dla dzieci, które pomagają rozwijać ich pasje i zainteresowania. 

AlleKurier i Szlachetna Paczka

Wraz z całym zespołem AlleKurier wzięliśmy udział w tegorocznej edycji akcji Szlachetna Paczka. Wsparliśmy w niej jedną z rodzin, która potrzebowała pomocy.  Zachęcamy do sprawdzenia naszej relacji z tej super inicjatywy!

Nasze wartości

1. Profesjonalizm

Do wszystkich zadań, obowiązków i projektów z jakimi przychodzi nam się zmierzyć, podchodzimy na poważnie i z pełną odpowiedzialnością. Dbamy o każdy detal, by zapiąć wszystko na ostatni guzik!

2. Determinacja

Nie ma rzeczy niemożliwych. Są po prostu przeszkody, które trzeba pokonać, by dojść do wyznaczonego celu. Jeśli ktoś ma się poddać, to na pewno nie będziemy my!

3. Zaangażowanie

Bez zaangażowania nie ma efektów i satysfakcji. We wszystkie działania wkładamy 200% czasu, troski i uwagi. To klucz do tego,  by później móc w pełni cieszyć się z osiągniętych sukcesów.

4. Współpraca

Dobrze zgrany team to dobrze funkcjonująca firma. Pozytywne relacje pomagają w rozwoju i zapewniają sprawną komunikację, dzięki której można działać efektywniej i skuteczniej! 

Dane stowarzyszenia

 • ul. Balicka 12A/B4, 30-149 Kraków
 • NIP: 6772403735
 • REGON: 364590376
 • KRS: 0000620576