czym jest outsourcing

Outsourcing to rozwiązanie, które firmie może przynieść mnóstwo korzyści o różnym charakterze, także finansowym. Nic zatem dziwnego, że właśnie outsourcingiem nowocześnie zarządzane mniejsze i większe biznesy decydują się odciążyć swoją załogę. W ten sposób zyskując przewagę nad konkurencją w branży. Na czym polega outsourcing? W jaki sposób może on wspierać firmy w ich rozwoju i realizacji celów biznesowych? Jak dobrze wykorzystać walory outsourcingu w różnych gałęziach biznesu i rosnącej w siłę branży e-commerce?

Jak działa outsourcing?

Z outsourcingiem można aktualnie spotkać się w niemal każdej branży. Jego możliwościami powinien zainteresować się każdy prowadzący własną działalność gospodarczą. Termin outsourcing jest skrótowcem powstałym z trzech anglojęzycznych wyrazów: outside-resource-using. Rozumie się go jako wykorzystanie zewnętrznych źródeł (firm zewnętrznych) do wykonania czynności i zadań niezbędnych dla działalności firmy i dotychczas realizowanych przez jej pracowników. Jego istotą jest więc scedowanie części obowiązków wyspecjalizowanym w jakiejś dziedzinie podmiotom zewnętrznym. Pozwala to firmie intensywniej skoncentrować się na jej zasadniczej działalności.

Z outsourcingiem najczęściej można zetknąć się w takich obszarach jak księgowość, usługi prawne, obsługa klienta, marketing i reklama. Ma również wpływ na dziedziny związane z logistyką, IT, HR, szkoleniami, czy ochroną. Scedowanie obowiązków koniecznych dla funkcjonowania biznesu na doświadczone w jakimś obszarze firmy zewnętrzne może w praktyce dotyczyć bardzo różnorodnych zadań.

outsourcing

Co możesz zyskać, wspierając się outsourcingiem?

Outsourcing to przede wszystkim rozwiązanie, które pozwala zyskać czas, zaoszczędzić energię pracowników i pieniądze. Każda firma poza zaangażowaniem w zadania wynikające z jej głównej działalności zmuszona jest do realizacji prac zupełnie odmiennych, do których zazwyczaj nie jest dostatecznie przygotowana, np. brakuje jej właściwej infrastruktury lub należycie wykwalifikowanej załogi. Możliwość powierzenia tego typu pobocznych obowiązków, jak np. prowadzenie księgowości ekspertom niezatrudnionym w przedsiębiorstwie, zwalnia firmę z konieczności inwestowania w szkolenia pracowników czy zatrudniania wysoko wykwalifikowanych i drogich ekspertów.

Ponadto firmy świadczące specjalistyczne usługi na zasadzie outsourcingu są zazwyczaj w stanie wykonywać powierzone im zadania przy dużej redukcji kosztów. Outsourcing często jest więc bardziej opłacalny niż realizowanie zadań posiadanymi zasobami. Co więcej, zlecając obsługę prawną, administrowanie kadrami czy zarządzanie magazynem fachowcom, możesz spać spokojny o to, że zadania te wykonywane są prawidłowo. Nie ryzykujesz niepowodzenia, które jest bardziej prawdopodobne, gdy za rzeczy Ci obce zabierasz się sam lub zlecasz je nieodpowiednio przygotowanym do tego pracownikom.

Zyskuje też Twoja załoga, która może w pełni poświęcić się swoim głównym obowiązkom i stać się dzięki temu w swoich zadaniach wydajniejsza. To wszystko oznacza większą konkurencyjność Twojej firmy i lepszą kontrolę kosztów działalności.

obszary działania outsourcingu

W jakich obszarach działania warto korzystać z outsourcingu?

Zainteresowanie outsourcingiem w niektórych usługach jest szczególnie duże i niezmienne. Dotyczy ono przede wszystkim bardzo wyspecjalizowanych dziedzin, jak prawo, IT, marketing czy finanse. Na outsourcing z całą pewnością warto również zdecydować się nie tylko, gdy chodzi o eksperckie usługi. Sprawdzi się też, gdy główna działalność firmy ma krańcowo odmienny charakter od zlecanych zadań, a ich realizacja wymaga dużego nakładu pracy lub kapitału. Dobrym przykładem jest tu e-commerce. Prowadzący sklep internetowy musi zmagać się z wieloma zadaniami, które są czasochłonne, wymagają sporych inwestycji i dużego zaangażowania.

Chodzi m.in. o obsługę IT, obszar promocji i marketingu. W grę wchodzi też dość skomplikowana logistyka – organizacja dostaw, zatowarowanie sklepu, zarządzanie magazynem. Wiele z tych czynności lepiej jest zlecić firmom zewnętrznym. Udostępnią one powierzchnię magazynową czy częściowo lub w pełni przejmą na siebie administrowanie magazynem. Dzięki temu nie tracisz energii własnej i pracowników potrzebnych do realizacji zadań stanowiących trzon działalności firmy.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *