Świadectwo fitosanitarne

W przypadku, kiedy importujesz produkty pochodzenia roślinnego, nasiona, rośliny musisz uzyskać od eksportera świadectwo fitosanitarne. Jest ono wystawiane przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego. Potwierdza, że produkty są wolne od jakichkolwiek chorób i nie stanowią źródła zakażenia.

Aby mieć pewność, że towarzyszące przesyłce świadectwo jest wystawione poprawnie i zawiera wszystkie niezbędne dane, zanim zlecisz import towaru skontaktuj się z oddziałem terenowym Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN), gdzie uzyskasz potrzebne informacje.

Bezpiecznym rozwiązaniem jest także uzyskanie przed wysłaniem towaru kopii certyfikatu, jaki możesz otrzymać od kontrahenta mailem. Pozwoli to na uchwycenie niezgodności odpowiednio wcześniej.

Świadectwo musi zostać złożone wraz z innymi dokumentami do odprawy celnej importowej. Może się zdarzyć, iż zostanie dokonana rewizja towaru, podczas której przedstawiciel PIORINu pobierze próbkę produktu do kontroli.