Odprawa celna

O odprawie celnej słów kilka…

Odprawa celna – zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem celnym, które od czasu wejścia Polski do Unii 1.05.2004 r. zostało dostosowane do unijnych przepisów celnych, wszystkie towary – handlowe i niehandlowe – które trafiają do nas spoza Unii Europejskiej lub są wysyłane poza jej obszar, podlegają odprawie celnej. Niektóre z nich są zwolnione z należności celno-podatkowych, np. tzw. przesyłki low value zawierające próbki lub wzory bez wartości handlowej (o wartości nie przewyższającej EUR 22.00), przesyłki zawierające towary o charakterze niehandlowym, przeznaczone na własny użytek, prezenty o wartości nie przekraczającej EUR 45.0 jak również przesyłki zawierające rzeczy zakupione w krajach pozaunijnych, których wartość nie przekracza EUR 150.00 – te zwolnione są z cła, obejmuje je jednak podatek VAT. Jeśli zatem kupiłeś towar o wartości mniejszej niż EUR 150.00 na aukcji internetowej, podlegać on będzie właśnie tym regulacjom prawnym.

Co daje odprawa celna:

  • MRN (Movement Reference Number), numer identyfikacyjny nadawany operacji tranzytu przy jej rejestracji w urzędzie wyjścia oraz dokument elektroniczny IE 599 potwierdzający wywóz towaru poza obszar Unii Europejskiej, dają eksporterowi możliwość naliczania 0% stawki podatku VAT;
  • w przypadku importu, podczas odprawy celnej towar zostaje zidentyfikowany, następuje jego kontrola, natomiast w wyniku odprawy celnej zostają naliczone należności celno-podatkowe,które wzbogacają budżet państwa.

Cło (opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną) musi zostać uregulowana przez importera przed zwolnieniem towaru. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn towar nie może zostać odprawiony (np. brak obowiązujących dokumentów), zostaje złożony w magazynie lub składzie celnym i dopiero po odprawie celnej i uregulowaniu cła, może zostać wydany odbiorcy.

Niezależnie od cła, w przypadku importu towarów istnieje obowiązek opłacenia podatku VAT, który może być regulowany w różnej formie:

  • na granicy celnej, tuż po dokonaniu odprawy celnej;
  • w formie odroczonej, rozliczany w ramach podatku VAT 7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z racji importu towarów; warunkiem skorzystania z tej formy jest złożenie przez podmiot wniosku do Urzędu Celnego o możliwość zastosowania tego rozwiązania oraz posiadanie przez firmę lub agencję celną, która ją reprezentuje, zgody na stosowanie procedury uproszczonej;
  • w formie odroczonej na terenie Niemiec, przez przedstawiciela podatkowego, w przypadku podmiotów, które nie mają zarejestrowanej działalności na terenie Niemiec – należności celne są płacone na konto Urzędu Celnego w Niemczech, podatek VAT 7 natomiast w Polsce. Z uwagi na fakt, iż możliwość płacenia odroczonego VAT od kwietnia 2011 istnieje także w Polsce, zaleca się stosowanie takiej procedury na terenie naszego kraju. W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych, cała procedura i wszystkie jej elementy (np. przygotowywanie pism itd.) odbywać się będzie na terenie Niemiec i podlegać będzie jurysdykcji sądu niemieckiego, co z pewnością utrudnia i podwyższa koszty całej operacji;
  • odprawa celna poprzez skład celny – towar zostaje złożony na składzie celnym bez limitu czasowego i zostaje wyprowadzany z niego partiami, w miarę zapotrzebowania. Należności celne oraz VAT płacone są jedynie od poszczególnych zwalnianych części towaru. W trakcie składowania, towar może zostać przepakowany, oznaczony, itd., nie można jedynie poddawać go czynnościom zmieniającym jego pierwotne przeznaczenie.

Kiedy już zaistnieje konieczność złożenia odprawionego towaru w magazynie, zastanów się, czy nie prościej będzie zlecić taką usługę firmie zewnętrznej (np. statkiem.pl, która ma w swej ofercie magazyn celny, skład celny oraz magazyn dystrybucji krajowej) w ramach tak ostatnio modnego outsourcingu. Wtedy płacisz jedynie za magazynowanie takiej ilości towaru, jaką aktualnie posiadasz. Jeśli masz własny magazyn, musisz pokrywać różne opłaty związane z jego funkcjonowaniem, chociażby pensje pracowników. Po prostu porównaj koszty!