Import towarów oryginalnych

Chcesz importować oryginalne rzeczy? Przeczytaj to koniecznie!

Importując towary oryginalne (tzw. markowe) pamiętaj, iż w myśl obowiązujących przepisów musisz posiadać dowód na to (licencja, kontrakt itd.), iż jesteś uprawniony przez właściciela znaku firmowego do jego używania. Jest to związane z pojęciem ochrony znaku towarowego. Jej podstawą jest ustawa Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1117 z późń. zm.). Znak towarowy jest zabezpieczony i jego właściciel ma prawo powstrzymać konkurencję przed nieautoryzowanym użyciem tego znaku w sytuacji, kiedy firma używa danego znaku handlowego nie mając do tego odpowiednich uprawnień lub kiedy używa znaku niezmiernie podobnego z zamiarem całkowitego upodobnienia się do rozpoznawalnej i cenionej na rynku marki. Taka sytuacja decyzją Urzędu Celnego może zakończyć się zniszczeniem towaru lub wszczęciem postępowania karnego, co skutkuje wysokimi karami finansowymi.

Jeśli sprowadzony przez Ciebie towar wzbudza podejrzenia, służby celne mają prawo go zatrzymać w celu weryfikacji. Czasem zdarza się, iż jest to proces długotrwały – towar musi zostać wysłany do firmy będącej właścicielem znaku towarowego, gdzie sprawdzana jest jego autentyczność.

Pamiętaj, że w myśl art. 32 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wartością celną (czyli tą, od której nalicza się wysokość należności celnych i podatku) jest wartość transakcyjna towarów czyli całkowita kwota zapłacona eksporterowi za dany produkt z uwzględnieniem wszystkich jej elementów czyli np. kosztów pakowania, pośrednictwa, opłat licencyjnych oraz kosztów transportu i ubezpieczenia towaru.