Import i eksport, krok po kroku

Handel międzynarodowy to bardzo szerokie pojęcie. Podjęcie działalności o takim charakterze wymaga znajomości wielu jej aspektów, które nieodłącznie wiążą się z międzynarodową wymianą towarów takich jak np. prawo celne, ustawodawstwo krajowe, optymalne formy transportu, rynek finansowy (np. różnice kursowe waluty) oraz ubezpieczenie towaru. Pamiętaj o tym, że złożenie zamówienia u kontrahenta zagranicznego tożsame jest z podpisaniem z nim umowy – w wielu przypadkach nie dochodzi bowiem do podpisania odrębnego kontraktu, jego funkcję pełni zlecenie, jakie wysyłasz do partnera za granicą. W myśl prawa międzynarodowego jego podpisanie nakłada na Ciebie różne wymogi i obowiązki, z których MUSISZ się wywiązać.

Zlecenia zatem nie należy składać pochopnie, bez uprzedniego sprawdzenia firmy, z którą chcesz nawiązać współpracę. Zawsze polecamy sprawdzić wiarygodność partnera zagranicznego – np. dane firmy, siedziba, czas istnienia na rynku oraz komentarze od kontrahentów (np. w serwisie aukcyjnym). Dzięki serwisowi ChinskiRaport.pl mamy możliwość zamówienia raportu na temat podmiotów zarejestrowanych w Chinach.

Ponadto należy zweryfikować jakość towaru. Polecamy zamówić próbkę towaru. Może to być mała przesyłka kurierska, którą nadajemy za pomocą serwisu AlleKurier.pl. Pamiętajmy, że towar o małej wartości zwolniony jest z odprawy celnej, dzięki czemu szybko dotrze do nas.

Zastanówmy się także nad warunkami zlecenia/kontraktu (kto pokrywa koszty transportu oraz ponosi odpowiedzialność na każdym etapie). Zróbmy analizę koniunktury i badanie rynku. Niezbędne może być także sprawdzenie wymogów prawnych krajowych dotyczących towaru, jakim jesteś zainteresowany (certyfikaty, pozwolenia itd.). Sprawdź najkorzystniejsze formy transportu i ubezpieczenia oraz przepisy celne, którym będzie podlegać w Polsce.

W kolejnych artykułach wyjaśnimy poszczególne aspekty związane z organizacją importu i eksportu.