Fumigacja

Importując towar na drewnianych paletach pamiętaj o Fumigacji!

fumigacja

Jeśli towar, który importujesz transportowany jest w opakowaniach drewnianych lub na drewnianych paletach, pamiętać należy o tym, iż wszystkie one posiadać muszą oznakowanie potwierdzające, iż przeszły proces tzw. fumigacji. Jest to proces zwalczania szkodników (owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych przeprowadzany zgodnie z ISPM standard 15 (International Standard for Phytosanitary Measure). W przypadku fumigacji nie tyle ważny jest sam dokument potwierdzający jej przeprowadzenie co znak (pieczątka) zgodny z kodem ISPM 15, który musi znajdować się na każdym drewnianym opakowaniu lub palecie. Musi on zawierać następujące dane: logo firmy dokonującej fumigacji, kod producenta preparatu, metodę obróbki, jakiej poddano drzewo (HT – obróbka cieplna lub MT oznacza bromek metylu) oraz symbol kraju, w którym dokonano fumigacji.

Spedytorzy aranżujący przesyłkę w kraju nadania powinni sprawdzać dokładnie, czy opakowania drewniane, w których wysyłany jest towar, są fumigowane. Niezależnie od tego, w momencie ustalania warunków kontraktu lub zlecenia sam musisz zwrócić na to baczną uwagę. Towar przywieziony w opakowaniach drewnianych, które nie są fumigowane, nie zostanie wpuszczony do Polski. Dlatego przeprowadzenie fumigacji jest tak istotne. Jej brak może mieć ogromne skutki, np. kiedy w przypadku przesyłek drobnicowych skonsolidowanych w jednym kontenerze, opakowanie tylko jednej z nich nie jest fumigowane, towar z całego kontenera zostaje zablokowany i żaden z importerów nie może odebrać swojego towaru. W najgorszym razie można przeprowadzić fumigację towaru w Polsce, ale czeka się na nią długo, jest kosztowna, poza tym fumigowana jest cała zawartość kontenera – czyli palety lub opakowania wraz z towarem, co może go uszkodzić. W przypadku natomiast importu artykułów żywnościowych, z oczywistych względów, takie rozwiązanie nie może być wcale brane pod uwagę.