Certyfikat weterynaryjny dla produktów pochodzenia zwierzęcego

Certyfikat weterynaryjny dla produktów pochodzenia zwierzęcego

Sprowadzając produkty pochodzenia zwierzęcego, musisz pamiętać o certyfikacie weterynaryjnym dołączonym przez eksportera do towaru. Dokument ten potwierdza, iż produkt jest wolny od jakichkolwiek chorób i zakażeń. Niezależnie od tego, każda przesyłka jest badana w Polsce przez urzędowego lekarza weterynarii z uprawnieniami do przeprowadzania kontroli.

Przed planowanym terminem dotarcia przesyłki do Polski musisz zlecić taką kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii lub też scedować tę prośbę na firmę spedycyjną czy też agencję celną, z którą współpracujesz. Na miejscu lekarz weterynarii sprawdza sam produkt oraz stwierdza zgodność towaru z fakturą handlową oraz certyfikatem weterynaryjnym, co potwierdza odpowiednim wpisem na dokumentach. Oznacza to, iż po odprawie celnej, towar może zostać dopuszczony do obrotu.

Nad jakością żywności importowanej do Polski czuwa także Państwowa Inspekcja Sanitarna (nazwa zwyczajowa: Sanepid) oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które to instytucje przeprowadzają zarówno kontrolę artykułów na granicy jak również w obrocie wewnątrz kraju.