Certyfikat CE dla urządzeń zasilanych prądem

Certyfikat CE dla urządzeń zasilanych prądem.

Urządzenia zasilane prądem muszą posiadać certyfikat CE, który jest potwierdzeniem, iż wyrób spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa, jakie zostały zdefiniowane przez Unię Europejską. W momencie złożenia zamówienia i ustaleń prowadzonych z producentem towaru, należy się upewnić czy dany produkt posiada certyfikat CE i każde z urządzeń, jakie sprowadzamy, jest oznakowane odpowiednią etykietą będącą potwierdzeniem uzyskania takiego właśnie certyfikatu. W trakcie odprawy celnej importowej Urząd Celny może dokonać rewizji całego towaru, aby upewnić się czy produkt jest oznakowany. Jeśli chcemy uniknąć takiej ewentualności, należy uzyskać od producenta kopię certyfikatu CE dotyczącego importowanych przez nas urządzeń i przedłożyć ją do odprawy celnej wraz z innymi dokumentami.

Jeśli natomiast towar przez Ciebie importowany nie będzie posiadał odpowiedniego oznakowania, certyfikacja musi się odbyć na miejscu, w Polsce. Zajmują się tym odpowiednie jednostki certyfikujące, które po serii pomiarów w laboratorium, przyznają urządzeniu certyfikat CE. Jest to jednak proces długotrwały i kosztowny, podczas którego badany towar znajduje się na składzie celnym (ponieważ nie może jeszcze zostać odprawiony i dopuszczony do obrotu). Poza kosztami związanymi z samą certyfikacją, będziesz musiał ponieść także opłaty za składowanie przesyłki.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność za oznakowanie wyrobów etykietą CE oraz jej zgodność z normami bezpieczeństwa ponosi producent lub importer towaru.